Úspěšný Školní ples roku 2017

 

Jsme správná parta a je to znát! Jsme dobrá parta, díky tomu jsme dokázali to, co se na začátku zdálo těžké, vzdálené, chvílemi dokonce nemožné!

V sobotu 4. března 2017 proběhl v sále Městského kulturního střediska Chropyně v pořadí již 5. Školní ples. Oficiálním pořadatelem plesu bylo SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s. Ples byl ale společným dílem nejen členů spolku SRPŠ, ale také pedagogů místní základní školy, rodičů dětí školou povinných stejně jako rodičů dětí školním lavicím už odrostlých či ještě nedorostlým, společným dílem řady dalších příznivců, sponzorů, a také žáků devátého ročníku. Všem kdo společný večer pomohli připravit a přispět tak k jeho úspěchu, patří upřímné díky.

Slavnostní večer byl pomyslnou tečkou za bezmála půlrokem příprav. Spočítat hodiny a hodiny volného času, které tento ples stál jeho organizátory, se raději nepokoušíme. Cifra by to byla úctyhodná.

Připravit ples znamenalo strávit každý středeční podvečer v tělocvičně ZŠ při nácviku společných tanečních vystoupení deváťáků, nebo přímo v MKS, kam se nácvik později přesunul, aby si účinkující mohli zvyknout na samotný taneční parket. Největší díl zodpovědnosti za nácvik žáků a trpělivosti se 34 patnáctiletými tanečníky převzala paní Dana Jedličková.

Připravit ples znamenalo hodiny příprav a vymýšlení překrásné a nápadité výzdoby. Nikdy nevysychající studnicí nápadů na další a další nové možnosti výzdoby byla paní Klára Kadlčíková. Svou energií, která snad nikdy nevyprchá, dodávala elán všech ostatním dobrovolníkům a pomocníkům, kteří obzvláště v posledním týdnu příprav přiložili ruce k dílu tak úžasně, že práce na výzdobě běžela jako na drátkách, a to navíc s dobrou náladou a příjemnou pohodou.

Ale ani pánové z rady SRPŠ nestáli stranou. Díky panu Petru Langrovi se podařilo mimo jiné realizovat určitě příjemné překvapení pro návštěvníky plesu, kteří měli zakoupeny vstupenky a místenky do místnosti číslo 10. Byl to přímý přenos z hlavního sálu. Snad se díky tomuto přenosu necítili návštěvníci plesu na tzv. desítce odstrčení od ostatních. Jeho manželka Veronika zase například obětovala spoustu času trpělivému zabalení neskutečné hromady lístků do slosování.

Pan Radek Kroupa společně se svou manželkou Romanou nesou zase například největší zásluhu na tom, že se na letošní ples podařilo získat předlouhý seznam sponzorů a krásných 209 cen do slosování. Všechny sponzory obvolat, navštívit, vyzvednout ceny – klobouk dolů a díky Vám!

Za přípravou plesu je řada administrativních formalit, ohlášení, povolení… Co energie, času a příprav stálo jenom takové zajištění bohatého občerstvení. Organizátorům s ním bravurně pomáhali manželé Ivana a Milan Balejovi. Velké díky patří dobrovolnicím v bufetu (Naděždě Macháčkové, Marii Vaculové, Andrei Vaculové, Naděždě Čepelákové) a na šatně (Toničce Kuchařové, Janě Zapletalové, Marcele Spáčilové, Daně Součkové). Milé dámy, bez Vás, by návštěvníci tento ples určitě neopouštěli tak spokojení.

K vynikající pohodě večera přispěla také skvělá kapela Kanci paní nadlesní, která byla na Školním plese již potřetí a… a abyste to věděli hned, tak si rovnou pište do svých diářů: Kanci paní nadlesní přijedou znovu, a to na 6. Školní ples v sobotu 10. března 2018. Předbíháme? Kdepak. Čas letí jako bláznivý. Viděli jsme to na fotografiích letošních absolventů. Jakoby to bylo včera, kdy jsme je vedli poprvé do školních lavic, a vidíte, už jsou na konci této devítileté pouti.

Sami deváťáci se na ples moc těšili. Od začátku školního roku plesem doslova žili. Vybrat si barvu plesu, hudbu pro společné tance, probrat šaty, výzdobu, připravit fotografie, nástěnky… Byla to dlouhá příprava, ale podařila se. Jejich vystoupení bylo perfektní. I slavnostní pasování na absolventy roku 2017 proběhlo skvěle. Bylo velmi dojemné, některým žákům, učitelům a rodičům i slzička ukápla. Druhé společné taneční vystoupení v rytmu Pomády a skladby Jsme parta správná si už žáci i rodiče vyloženě užívali. A to je dobře! Ve výčtu těch, kdo si zaslouží díky za skvěle vydařený společný večer, by se tak měli objevit i všichni žáci devátého ročníku. Mimořádné poděkování patří Lucii Jedličkové za choreografii a nácvik obou tanců.

Díky si zaslouží i třídní učitelka devátého ročníku paní Marie Molčíková i pan ředitel Mgr. Milan Bajgar. Oba v průběhu celých příprav projevili pro organizátory velké pochopení a měli s námi neskutečnou trpělivost. Moc pomohli i ostatní učitelé, například paní učitelky Blažková, Jurtíková, Kutalová, Kyšnerová, nebo páni učitelé Vejdovský a Podhorný.

Díky patří paní učitelce Karle Koutné ze ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně, která v době, kdy kapela zaslouženě odpočívala, zaplnila taneční parket svými žákyněmi a tanečním vystoupením Španělský tanec a Ain´t Your Mama.

Školní ples se konal za podpory města Chropyně a paní starostky Ing. Věry Sigmundové a Správy majetku města Chropyně.

Vážení a milí,

výčet těch, kdo by si zasloužili naše upřímné poděkování, rozhodně není úplný. Víme, že každému, kdo své jméno v předcházejících řádcích nenašel, je to líto, prosím – buďte k nám shovívaví. Ještě jednou Vám všem moc děkujeme. Děkujeme, byli jste všichni úžasní a jen díky Vám se 5. Školní ples tak vydařil.

Díky a… zachovejte nám svou přízeň! Někdy příště na viděnou!

 

Výtěžek z plesu bude použit ve prospěch žáků ZŠ Chropyně.

RK+DJ

SEZNAM SPONZORŮ ŠKOLNÍHO PLESU 2017

 

A+K úpravy zeleně Záříčí               Advokátní kancelář JUDr. Talášek                     Auto servis Barbořák Slušovice             Autodoprava Jaroslav Večeřa                                                       Auttep, s. r. o.,Chropyně                Barvy laky Marek Polišenský                         Biopas, s. r. o., Kroměříž                   Cyklosport Chropyně                                     Čepeláková Naděžda                  Černá Michaela                                    Globál Kroměříž                           Hajtolová Veronika                           Hrabalová Kateřina                    Chropyňská strojírna, a. s.                            Instalatérství Miroslav Raška                 K.T.Kalttech, s.r.o.                                 Kadeřnictví Michaela Odstrčilová        Kadeřnictví Zdeňka Hofírková                         Kamax-Metal, s.r.o.                        Kavárna Viktorie Chropyně                  Klempířství L. Hoferek                  Kovaříková Petra                                   Kozák Filip                               Květinářství a zahradnictví Mlčochovi                    Kovovýroba František Kotásek          Kroupová Radka                                    Kytlicová Petra                            Lékárna paní Jitka Růžičková                Lékárna paní Svobodová               Lena okno, s.r.o.,Kyselovice                          Malířství Bohumil Batěk                     manželé Benešovi                         manželé Duroňovi, Kroměříž            manželé Florovi                                     manželé Jedličkovi                        manželé Kadlčíkovi                         manželé Kozákovi                     manželé Kroupovi                                   manželé Hynštovi                          manželé Langrovi                          manželé Lučanovi                     manželé Miloša Radka Blažkovi                       manželé Milotovi                          manželé Míškovi, Kroměříž                   manželé Míškovi,Chropyně             manželé Novotní                                    manželé Podešvovi                        manželé Rozkošní                          manželé Sigmundovi                  manželé Slaní                                      manželé Smékalovi                         manželé Šrámkovi,Plešovec                 město Chropyně                      Mlýn Kojetín,s.r.o.                                    Motalová Lenka                            Myslivecký spolek Chropyně                 obec Záříčí                           Obuv Žirafka                                       paní Havlíčková                            Optik Janoušek                            Osiva Kroměříž                       P+P Technik,s.r.o.,Chropyně                          paní Trmalová                              Pekárna Kojetín,s.r.o.                       Penzion Hrozen Kroměříž               Pneuservis Mika                                    Rapantová Magda                          Remiva,s.r.o., Chropyně                     Restaurace Racek                     rodina Horsáková                                  rodina Kopečných                          Rovina,a.s.,Hulín                            Růžičková Jana s rodinou               Rybářství Hulín,Ing.Pálka                             Rychterová Lucie                           SDH Plešovec                             SRPŠ Chropyně                      SvitapJHJ,s.r.o.                                    Škodová Anna,Ing.                          Technocar,a.s.,Zdeněk Rapant                Technosoft,s.r.o.                       Truhlářství Petr Havlíček                              Tychlerová Blanka                          VAK,a.s.,Kroměříž                          Výtvarná dílná M. Kučeříková            Zapa beton, a. s.,Hulín                                Zlatnictví Lazurit                            Zverimex Chropyně                         Žochová Michaela                                                                                                                                             

 

 

Upřímné díky Vám všem, i těm, kdo si uvedení na seznamu nepřáli!