Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ Chropyni vzniklo 23. srpna 2012. O jeho založení se zasloužili zástupci rodičů, kteří byli v té době členy školské rady. Byla to paní Hana Lučanová, Magda Rapantová a Vladimíra Supová.Na svém prvním zasedání valná hromada zvolila radu sdružení. Jejími členkami se staly členky přípravného výboru tj. paní Hana Lučanová, Magda Rapantová a Vladimíra Supová. Do celkového počtu pěti členů byla radadoplněna o paní Danu Jedličkovou a pana Petra Langra. Předsedkyní byla zvolena paní Magda Rapantová a místopředsedkyní paní Hana Lučanová

Základním cílem sdružení byla a stále je aktivní činnost při spolupráci rodičů se školou, pořádání různých akcí pro žáky školy, soutěží, turistických zájezdů, prodejních jarmarků a pořádání školních plesů.

V červnu 2015 složila z rodinných důvodů funkci předsedkyně paní Magda Rapantová. Na její místo nastoupila paní Vladimíra Supová. Místopředsedou byl zvolen pan Radek Kroupa.

Změny přinesl i rok 2016 a nespočívaly pouze ve změně právní formy občanského sdružení ve spolek. Po úspěšném školním plesu spolek opustila Vlaďka Supová. Valná hromada následně zvolila novým předsedou pana Radka Kroupu a místopředsedou Petra Langra. Pětičlennou radu doplnila trojice dam: paní Klára Kadlčíková, Eva Balášová a Dana Jedličková.

Radek Kroupa

přeseda SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s.